Yeşil Reklamların Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi – İstanbul Ticaret Üniv.

Artan ekolojik sorunlar tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını arttırmıştır. Artan çevre
sorunlarını odağına alan ve bunlara karşı mücadele veren bir tüketici grup oluşmuştur. Bunlara
“Yeşil Tüketiciler” denmektedir. Günümüz pazarlama anlayışının tüketici odaklı yaklaşımıysa
tüketicilerin bu hassasiyetlerine önem vermeyi gerektirmektedir. Tüketim davranışlarında sürekli
çevre vurgusu yapan bu tüketici grubuna markalar kayıtsız kalmamıştır. Çevreci tüketicilere
ulaşmaya çalışan markalar bir iletişim aracı olarak yeşil reklamları aracı olarak kullanmaktadır. Bu
yeşil tüketiciler arasında yer alan bir grup da Z kuşağı olarak adlandırılan kuşaktır.

LİNK : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1168352

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir